Decizie   nr. 09DBQ    /   01.10.2018

Regulament privind desfasurarea campaniei promotionale

"-10% la orice model de verighete"

 

  Art.1. Organizarea promotiei

            Art.1.1. Promotia  este organizata de SC SAFIR`94 IMPEX SRL cu sediul in BUCURESTI, sos. Panduri, nr.1, bl. P32, sc.1, et.3, ap.11, sector 5 inregistrata la registrul comertului sub J40/8439/1994, RO 5624471.

            Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

            Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.  

Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

            Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea "-10% la orice model de verighete"

             Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară in perioada 03.10.2018-31.12.2018 si nu se cumuleaza cu alte promotii din magazinele participante.

             Art.2.3. Campania promoţională se desfăşoară in perioada 03.10.2018-31.12.2018, conform  orelor corespunzatoare sfarsitului de program pentru  magazinele online si a magazinelor  fizice.

Art 2.4 Campania promotionala “-10% reducere la orice model de verighete" se va desfasura in:

-         Diamond Boutique, Calea Victoriei 26,

-         Bijuteria Safir din Calea 13 septembrie 139,

-         Bijuteria Safir din Iris Auchan Titan din Bd.1 Decembrie 1918, 33A

-         site-urile: www.diamond-boutique.ro, www.bijuteriasafir.ro

Art. 3. Produse participante la campanie

            Art.3.1 Campania promotionala este valabila pentru toate modelele de verigheteexistente in stoc si/sau la toate verighetele prezentate ca model pe baza carora se efectueaza comenzi  si se refera la aplicarea unei reduceri de 10%,  din valoarea totala a perechii de verighete comandata.

             Art.3.2 Campania promotionala este semnalizata in magazinele fizice si online si in prezentul regulament si decizie.

 Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare

             Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani.

 Art.5. Modul de desfăşurare al campaniei promoţionale

            Art.5.1. La comandarea oricarei perechi de verighete, se aplica 10% reducere din pretul verighetelor comandate in magazine sau online. Reducerea se aplica la casa de marcat sau la emiterea facturii fiscale in momentul efectuarii platii finale la ridicarea comenzii.

Art.6. Modalitate identificare si cumparare

            Art.6.1. O persoana poate achizitiona produsul cu reducere ce fac obiectul acestei promotii, daca indeplineste conditiile prevazute de prezentul regulament.

Art.7. Taxe si impozite.

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor. 

Art.8 Litigii. 

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila.

Art.9 Intreruperea campaniei promotionale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site-ul www.bijuteriasafir.ro, www.diamond-boutique.ro, semnalizare in magazine etc.).

Art.10 Regulamentul campaniei promotionale.

Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinele participante.