Decizie   nr.  16  DBQ  /   21.11.2018

Regulament privind desfasurarea campaniei promotionale

"Oferta Speciala  -25%"

 

  Art.1. Organizarea promotiei

            Art.1.1. Promotia  este organizata de SC SAFIR`94 IMPEX SRL cu sediul in BUCURESTI, sos. Panduri, nr.1, bl. P32, sc.1, et.3,ap.11,sector 5 inregistrata la registrul comertului sub J40/8439/1994, RO 5624471.

            Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.

            Art.1.3. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.  

 

Art. 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

            Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Oferta speciala -25%"

             Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe perioada nedeterminata, in magazinul fizic Diamond Boutique si la comenzile online plasate pe site "www.diamond-boutique.ro", in limita stocului existent  la bijuteriile selectate , punct de procesare:

Magazin Diamond Boutique, Calea Victoriei 26, sector 3, Bucuresti

 

            Art.2.3. Ultima zi de participare la această campanie este nedeterminata , orele corespunzatoare sfarsitului de program pentru  magazinul sustinator online si a magazinului fizic, cu exceptia situatiei in care campania va fi prelungita.

 

 

Art. 3. Produse participante la campanie

            Art.3.1  Campania promotionala este valabila pentru produsele marcate prin informarea online si etichetare, pe  perioada nedeterminata si se refera la aplicarea unei reduceri de 25%  din stocul existent.

             Art.3.2 Campania promotionala este semnalizata online si vizual in magazincu informatiile despre promotie prezentatate la fiecare produs supus promotiei.

 

 Art.4. Dreptul şi condiţiile de participare

             Art.4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioada  mentionata.

 

 Art.5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

            Art.5.1. Campania promotionala “Oferta Speciala -25%"  se va desfasura in magazinul fizic Diamond Boutique si in  magazinul online  www.diamond-boutique.ro  specificat la Art.2.2.la  bijuteriile  din oferta magazinului Diamond Boutique si a  magazinului online specificat la Art.2.2. supuse promotiei,  cumparatorul va beneficia de o reducere de 25% din pretul afisat , in limita stocului disponibil.

           

        Art. 5.3 Promotia se aplica la casa de marcat la emiterea bonului fiscal si la  emiterea facturii la comenzile online,  in momentul vanzarii produselor  aflate in promotie .

Art.6. Modalitate identificare si cumparare.

Art.6.1. O persoana poate achizitiona  unul sau mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii si care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament, in limita stocului disponibil

 

Art.7. Taxe si impozite.

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor. 

 

Art.8 Litigii. 

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila.

 

Art.9 Intreruperea campaniei promotionale.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site-ul www.bijuteria safir.ro,www.diamond-boutique.ro, semnalizare in magazine etc.).

 

Art.10 Regulamentul campaniei promotionale.

Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinele participante.